Text Size

TECHNICAL MEETING ICC BANKING COMMISSION

17-10-2018 O Τεχνικός Σύμβουλος του ICC Ελλάς, κ. Δ. Παλαιολόγος, συμμετείχε στη Σύνοδο της Τραπεζικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) που πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Οκτωβρίου 2018, στην Τιφλίδα της Γεωργίας συγκεντρώνοντας πάνω από 200 εμπειρογνώμονες του τομέα της χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου από 50 χώρες, με την παρουσία υψηλών προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας Mamuka Bakhtadze.

Συζητήθηκαν διεξοδικά σοβαρότατα θέματα που επηρεάζουν σήμερα την παγκόσμια βιομηχανία της χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη (Agenda) της συνόδου ήταν τα ακόλουθα:

  •  Έναρξη των εργασιών

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας κ.  Mamuka Bakhtadze απεύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής με μια σύντομη ομιλία του που αναφερόταν στην ιδανική επιλογή της Γεωργίας για τη φετινή τεχνική σύνοδο επειδή πρόκειται για μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία και αποτελεί ένα πρωταρχικό παράδειγμα που προβάλλει τα οφέλη της ελεύθερης οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου.

  • Εναρκτήριες Ομιλίες

Ακολούθησαν σύντομες εναρκτήριες ομιλίες από τους: 1) Olivier Paul, Head of Policy, ICC Banking Commission 2) David Tsiklauri, Chair ICC Banking Commission Georgia, και 3) Fady Asly, Chairman, ICC Georgia

  • Ο ρόλος της Γεωργίας ως τεχνολογικού κόμβου

Οι Vincent O'Brien, Member, ICC Banking Commission Executive Committee, και ο Vlad Radysh, Government Relations Director, CIS Region, Bitfury Georgia, ανέπτυξαν τον αυξανόμενο ρόλο της Γεωργίας ως τεχνολογικού κόμβου και το πώς εξελίσσεται η χώρα στη νέα ψηφιακή εποχή. Τονίστηκε ότι η οικονομία της χώρας, που κατευθύνεται από τον τραπεζικό της τομέα, έχει εδραιωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα.

  • Οδικός χάρτης για το Ψηφιακό Εμπόριο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Ο Chris Southworth, Secretary General of ICC United Kingdom, ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών του ICC Digital Roadmap project - ενός έργου της Ομάδας Εργασίας Ψηφιοποίησης. Το σημαντικό αυτό έργο εντάσσεται στη στρατηγική της ομάδας για το 2020 και αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό και την υποστήριξη της καινοτομίας και της τυποποίησης των κανόνων για την Ηλεκτρονική Χρηματοδότηση του Διεθνούς Εμπορίου. Τονίστηκε ότι ο οδικός χάρτης δεν είναι ένα στατικό έγγραφο αλλά θα προσαρμόζεται συνεχώς υπό το πρίσμα των ταχέως εξελισσόμενων τάσεων και πάντα με τη πολύτιμη συμβολή εμπειρογνωμόνων της του τομέα της Χρηματοδότησης του Διεθνούς Εμπορίου τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

  • Nέα και ενημερώσεις από τις ομάδες εργασίας του ICC

Οι επικεφαλής των διαφόρων ομάδων εργασίας του ΔΕΕ ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής σχετικά με τα πεπραγμένα και την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών των ομάδων τους. 

Συγκεκριμένα έγινε ενημέρωση για τις ακόλουθες ομάδες:

1. ICC Trade Register από τον Krishnan Ramadurai, Chair

2. Market Intelligence Task Force από τον Alexander Malaket, Chair

3. Sustainable Trade Finance Group από έατον Ruediger Geis, Chair

4.     Digitalisation Working Group από τον David Bischof, Senior Policy Manager, ICC

5.     Banking Commission

6.     Regulatory Advocacy Group από τον Henri d’Ambrieres, Chair

7.     Financial Crime Risk and Policy Group από τους Graham Baldock and Graham Finding, Co-chairs

8.     Task Force on Guarantees από την Andrea Hauptmann, Chair

9.     Export Finance Group από τον Henri d’Ambrieres

10.  Wolfsberg Principles guidance drafting group από τον Christian Hausherr

11.  Legal Committee από τον Marco Tagliaferri, Member of the Legal Committee

12.  Task Force on Forfaiting από τον Sean Edwards, Chair

13.  Supply Chain Finance Forum από τον Christian Hausherr, Chair

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση ήταν αυτή της  Ομάδας Εργασίας για την Ψηφιοποίηση (Digitalisation Working Group).  Συστάθηκε πριν από ένα χρόνο και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες που διέπουν τη Χρηματοδότηση του Διεθνούς Εμπορίου είναι «συμβατοί με το ηλεκτρονικό σύστημα» και θεσπίζουν ένα σύνολο προτύπων που θα επιτρέψουν την ψηφιακή συνδεσιμότητα για τους παρόχους υπηρεσιών Χρηματοδότησης του Διεθνούς Εμπορίου.

  • Πρακτική των Ενεγγύων Πιστώσεων

Τραβηκτικές/Συναλλαγματικές: Είναι αναγκαία η χρήση τους;

Διαπραγμάτευση: Υπάρχει κοινή αντίληψη για τη  σημασία της;

Το μέλλον των κανόνων UCP 600: Τι ακολουθεί;

Ποσοστά ασύμφωνων εγγράφων: Γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο υψηλά;

Ένα πάνελ από ειδικούς αποτελούμενο από τους: 1) Gabriele Katz, Director, Deutsche Bank; in charge of Global Transaction Banking in Product Management for the Documentary Trade Business for Europe and MENA, 2) Dave Meynell, Senior Technical Advisor, ICC Banking Commission and Owner, TradeLC Advisory, 3) Emile Rummens, Senior Risk Manager, Group Trade Finance, KBC Bank, και 4) John Turnbull, Chairman, Banking Committee, ICC United Kingdom and CEO, Certis International Limited, ανέλυσαν διεξοδικά τα ανωτέρω θέματα που απασχολούν από καιρό την βιομηχανία της Χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου.

  • Ηλεκτρονική συμβατότητα των κανόνων του ICC

Οι Dave Meynell, Senior Technical Advisor, ICC Banking Commission and Owner, TradeLC Advisory και ο David Hennah, Global Head of Trade & Supply Chain Finance, FinastraDave Meynell, ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της αναθεώρησης των κανόνων ICC eUCP, eURc URBPO. Η διασφάλιση ότι οι κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου- οι οποίοι έχουν εφαρμογή σε διεθνείς συναλλαγές αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως – θα εξακολουθούν να ισχύουν σε μια πλήρως ψηφιακή εποχή είναι ένα κρίσιμο καθήκον για τα μέλη της Τραπεζικής Επιτροπής. Η διείσδυση σε νέες αγορές και η εντατικοποίηση των νέων ψηφιακών διαδικασιών είναι μόνο μερικές από τις μεταβολές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της Χρηματοδότησης του Διεθνούς Εμπορίου και οι κανόνες του ICC πρέπει να επικαιροποιηθούν και να αναθεωρηθούν αναλόγως, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της εφαρμογής τους.

  • Κανόνες του ICC για τους ειδικούς: Σχέδια επίσημων Γνωμοδοτήσεων της τραπεζικής Επιτροπής του ICC

Εξετάστηκαν και οριστικοποιήθηκαν (με τροποποιήσεις και μετά από διεξοδική συζήτηση) τα σχέδια γνωμοδοτήσεων στα ερωτήματα που είχαν υποβληθεί (470/TA. 884  & 885) .

Οι εργασίες της Τεχνικής Συνόδου έκλεισαν με την επίσημη αναγγελία της προσεχούς Ετήσιας Συνόδου της Τραπεζικής Επιτροπής του ICC (2019 ICC Banking Commission Annual Meeting | Beijing, China.