Text Size

ICC Climate Update

From COP21 to COP22

Απρίλιος 2016

Ποτέ δεν συνεργάστηκαν περισσότεροι οι ηγέτες του κόσμου επικεντρωμένοι σε ένα θέμα, για μία ημέρα, σε ένα μέρος. 150 Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί, 40.000 αντιπρόσωποι από 195 χώρες και την κοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων παρακολούθησαν την COP21.


Η συμφωνία του Παρισιού που επιτεύχθηκε το 2015 είναι μια αρχή - τώρα το σημαντικό έργο της εφαρμογής της πολιτικής βρίσκεται μπροστά μας με τις επιχειρήσεις να παίζουν σημαντικό ρόλο σε θέματα όπως η συνεργασία για την τεχνολογία ή το διεθνές εμπόριο.

Αυτή η ενημέρωση του ICC παρέχει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων της COP21, τις δραστηριότητες του ICC, και τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση της ​​COP22.

Η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα - η πρώτη νομικά δεσμευτική, καθολική συμφωνία για το κλίμα που εγκρίθηκε

Μετά από χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων με λίγα αποτελέσματα, η συμφωνία Κλιματικής των Παρισίων είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Αυτή η δυναμική και καθολική συμφωνία αποδεκτή από όλες τις χώρες συγκεντρώνει νέες νομικά δεσμευτικές και μη δεσμευτικές διατάξεις, που επιτρέπουν ευελιξία σε κάθε χώρα να καθορίσουν τα δικά τους καλύτερα σχέδια για το κλίμα.
 
Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι: «Η συμφωνία αποτελείται από μια κεντρική συμφωνία που διέπει τη διεθνή διαδικασία και θα είναι δεσμευτική για τα μέρη, ενώ υπάρχουν στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος της νομικά δεσμευτικής συμφωνίας. Αυτά τα στοιχεία, όπως η Προτιθέμενη σε Εθνικό Επίπεδο Αποφασιστική Συμβολή» (
Intended Nationally Determined Contributions- INDC), μπορεί να είναι δεσμευτική σε εθνικό επίπεδο".
Παρακάτω, αναφέρονται κάποια από τα βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις, μετά την COP21:

• Η συμφωνία των Παρισίων είναι νομικά δεσμευτική και καθολική, συμπεριλαμβάνει ένα πλαίσιο διαφάνειας και μέτρων, την υποβολή εκθέσεων και μέτρα ελέγχου. Οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών (διαφορετικοί από το πρωτόκολλο του Κιότο) διέπονται από την INDC των αντίστοιχων χωρών.
 
• Στόχος είναι να κρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 ° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 ° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Μένει να δούμε ποιές προσαρμογές μπορεί να απαιτηθούν σε εθνικό επίπεδο - μέσω των εθνικών δεσμεύσεων της UNFCCC (υπό εξέταση περίοδο πέντε ετών) και / ή άλλους εθνικούς κανονισμούς

• Συνεργατικές προσεγγίσεις μετριασμού και μηχανισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη έχουν περιληφθεί στη συμφωνία (άρθρο 6 - δείτε την άποψη των εμπειρογνωμόνων του ICC που επισυνάπτονται).
 
• Ενώ οι επιχειρήσεις και οι μη κρατικοί φορείς δεν αναφέρονται στο προοίμιο, η αναφορά σε «διάφορους παράγοντες» μπορεί να ερμηνευθεί ως ένταξη των επιχειρήσεων σε κάποια μορφή. Όπου αναφέρονται οι «μηχανισμοί αγοράς» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις.

 

ICC COP21 Κλιματική Καμπάνια:
Καινοτομία - Συνεργασία - Έξυπνη νομοθεσία

Το όραμα του ICC έχει βασιστεί στην αντίληψη ότι η καινοτομία του ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις και η εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την αλλαγή του κλίματος και την προώθηση της βιώσιμης, και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξης.
Δραστηριότητες του ICC για την ανάδειξη της «Κλιματικής Αλλαγής»

• Πάνω από 50 εκδηλώσεις του ICC σε 18 μήνες (2014-2015) - μεταξύ των οποίων και 14 εκδηλώσεις (συν) διοργανώσεις με Εθνικές Επιτροπές του ICC σε 14 χώρες, στις 5 ηπείρους, για την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη των επιχειρηματικών δράσεων για το κλίμα. 
• Πάνω από 50 UNFCCC συναντήσεις Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας που συντονίστηκαν από το
ICC.
• Το
ICC επίσης λειτούργησε ως το παγκόσμιο επιχειρηματικό συμβουλευτικό όργανο της UNFCCC COP21, και τo σημείο επαφής για την κυβέρνηση της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της COP21.

Ενέργειες

Χάρη στις εκτεταμένες εργασίες της Επιτροπής του ICC για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, (ICC Commission on Environment and Energy) στην οποία συμμετέχει με εκπρόσωπο και το ICC Ελλάς, το ICC παρείχε στις επιχειρήσεις πληροφορίες & εμπειρίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της UNFCCC και κατά τη διάρκεια της COP21.

Οι βασικοί τομείς εργασίας του ICC για την «συμφωνία της κλιματικής αλλαγής» περιλαμβάνουν:
To ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο ενός νέου παγκόσμιου καθεστώτος για το κλίμα, και
Tην ένταξη των μηχανισμών της αγοράς στη συμφωνία.
Με βάση τις από κοινού με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία θέσεις που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της COP21 υπό το συντονισμό του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (
ICC), οι μηχανισμοί της αγοράς τελικά περιλαμβάνονται στη συμφωνία του κλίματος.

Από την COP21 στη COP22
Μερικά πρώτα βήματα για την "εκτέλεση"

Οι επιχειρήσεις θα είναι καθοριστικές για τη λειτουργικότητα της συμφωνίας καθώς και για τα μέτρα που ελήφθησαν για πριν και μετά το 2020. Οι επιχειρήσεις έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμβάλουν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της συμφωνίας - π.χ. με την παροχή βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη λεγόμενη «Ατζέντα δράσης".
 
Στην συνάντηση της Επιτροπής του
ICC για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, στα τέλη Απριλίου, τα μέλη της θα συζητήσουν τη στρατηγική του ICC προς και μετά την COP22.

COP22

Προτεραιότητες για το 2016

Ο Γάλλος Υπουργός Περιβάλλοντος και Πρόεδρος της COP21 κ. Ségolène Royal ανακοίνωσε τις ακόλουθες προτεραιότητες για την προεδρία του τρέχοντος έτους (η Προεδρία της Γαλλίας περνάει στο Μαρόκο την πρώτη ημέρα της COP22 - 7 Νοεμ του 2016):

• Την υπογραφή και η ταχεία κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού.
• Τη υιοθέτηση των αποφάσεων της συμφωνίας του Παρισιού.
• Τη προώθηση της προ-2020 Δράσης (κυβερνήσεων και μη κρατικών φορέων).
• Διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών και των ψυκτικών υδροφθορανθράκων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν επιθυμείτε να σας στείλουμε τις παρακάτω απόψεις εμπειρογνωμόνων του ICC για σχετικά βασικά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις:

  • The Legal Status of the Paris Agreement Patrick THIEFFRY, Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, Professeur associé à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Thieffry Avocats & Associes
  • A Temperature Limit of “well below 2°C” Dr. Urs RUTH, Chief Advisor on Climate Change and Global Energy, Bosch
  • Market Mechanisms and Emissions Trading in the Paris Agreement Tara NITZ, Legal Adviser Climate, Energy and
    Emissions Trading, VCI