Text Size

ICC-ΔΝΤ: Αρνητικές οι προοπτικές της αγοράς

ICC-IMF market snapshot 201216/1/2012
Έντονα απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τη ζήτηση εμπορικών χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσα στο 2012, όπως αποκαλύπτει νέα κοινή έρευνα που πραγματοποίησε το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε 337 χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

 

 

Βασισμένη σε δεδομένα που συνέλεξαν στην κοινή τους έρευνα ICC και ΔΝΤ, τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ύπαρξη ενός χρηματοοικονομικού συστήματος δύο ταχυτήτων: Ένα για την αναπτυσσόμενη Ασία με θετική προοπτική και ένα για την Ευρωζώνη, το οποίο εμφανίζεται ασθενέστερο.
«Περίπου το 60% όσων απάντησαν καταδεικνύουν ότι η ζήτηση για εμπορική χρηματοδότηση στην Ασία θα βελτιωθεί το 2012, ενώ το 70% των συμμετεχόντων προέβλεψαν μία περαιτέρω υποβάθμιση για την Ευρωζώνη» δήλωσε ο Thierry Senechal, Διευθυντής Πολιτικής για το Τραπεζικό Σύστημα του ICC.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρήματος και ο τρόπος που επέδρασαν στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα του εμπορίου, κατέδειξαν την ανάγκη για την εκτέλεση μίας έρευνας που θα κατέγραφε την κατάσταση αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Ranil Salgado στέλεχος του ΔΝΤ με εξειδίκευση στο εμπόριο και πρόσθεσε: «Η συνεργασία με το ICC είχε ως αποτέλεσμα μία έρευνα υψηλότατου επιπέδου που θα βοηθήσει τόσο τη βιομηχανία όσο και τις κοινότητες κατάρτισης πολιτικής να παρακολουθούν τους κινδύνους και να παρέχουν εγκαίρως στοιχεία στις συνεχόμενες συζητήσεις των G20».
Οι παράγοντες που φαίνεται να συντελούν στις αρνητικές προοπτικές για το 2012 ήταν κυρίως οικονομικοί περιορισμοί που μείωσαν την διάθεση εμπορικής χρηματοδότησης. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στις μεγάλες τράπεζες, αλλά και σε εκείνες που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα κατέδειξαν ότι «λιγότερη πίστωση ή ρευστότητα σε αντισυμβαλλόμενες τράπεζες» επηρεάζει τις χρηματοδοτικές εμπορικές δραστηριότητες είτε σε «μεγάλο βαθμό» είτε σε «κάποιο βαθμό». Αυτό το μερίδιο είναι σημαντικό μεγαλύτερο από το 50% που είχε καταγραφεί κατά την οικονομική κρίση του 2008-9.
Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί διεθνώς, ο Πρόεδρος του ICC Hellas Νίκος Α. Βερνίκος τόνισε ότι «κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχει επείγουσα ανάγκη για λύσεις παγκοσμίου επιπέδου που θα αντέχουν στο χρόνο, καθώς περισσότερο από ποτέ η συνεχώς αυξανόμενη αλληλοσύνδεση και αλληλεξάρτηση των χρηματαγορών έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται όλο και μεγαλύτερες αβεβαιότητες». Και συνέχισε: «η οικονομική κρίση του 2008 και 2009 και η πρόσφατη ύφεση κατέδειξαν ότι γεγονότα που κάποτε παρέμεναν τοπικά και περιορισμένα, τώρα έχουν και παγκόσμιες επιπτώσεις. Χωρίς καμία αμφιβολία η παρούσα οικονομική κατάσταση στην υφήλιο πιέζει τις επιχειρήσεις να ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να εμφανιστούν ακόμη δυνατότερες στα χρόνια που θα ακολουθήσουν».
Τέτοια χρηματοδοτικά εμπόδια εμφανίζονται να αντανακλούν ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής χρηματοδότησης που προέρχεται από τράπεζες της Ευρωζώνης. Η έρευνα κατέδειξε ότι η πρόσφατη απομόχλευση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει οδηγήσει σε αυστηρότερες δανειοδοτικές οδηγίες μειώνοντας την ρευστότητα. Επιπλέον, η χρηματοδότηση σε δολάρια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι αμερικανικά ίσως επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς το εμπόριο εξακολουθεί κυρίως να λειτουργεί με δολάρια.
Πολλοί από εκείνους που απάντησαν στην έρευνα τόνισαν ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία είναι το πιο αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον -όπως εκφράζεται από τη νέα «Βασιλεία»- που μπορεί να εμποδίσει την έξοδο από την κρίση με οδηγό το εμπόριο. Αυτό προβλημάτισε πολλούς, καθώς πολλές χώρες στηρίζονται στις εξαγωγές για να βγουν από την παρούσα κακή οικονομική κατάσταση.
Η προετοιμασία για την υιοθέτηση της «Βασιλείας ΙΙΙ» φαίνεται να αυξάνει ήδη την πίεση στο κόστος της χρηματοδότησης και της ρευστότητας και σχεδόν τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν αισθανθεί τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Ειδικά, με τον να μην αντιμετωπίζεται η χρηματοδότηση του εμπορίου ως μία επένδυση χαμηλού ρίσκου, η νέα «Βασιλεία» έκανε την χρηματοδότηση δυσεύρετη και δυσπρόσιτη στους εξαγωγείς και εισαγωγείς, ιδιαίτερα του μικρομεσαίους.

Κάντε κλικ εδώ αν θέλετε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο της έρευνα Market Snapshot – January 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) στην οδό Κάνιγγος 27, ή στο τηλέφωνο 210-3810879, Διευθυντής: Φίλιππος Ιωάννου.