Text Size

11-12/10/12: Εκπαίδευση για τα Incoterms 2010


incoterms-landscape
Σεμινάριο ενημέρωσης για τους νέους Incoterms διοργανώνει το ICC στο Σεμιναριακό του Κέντρο στο Παρίσι το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου 2012, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν σε βάθος τους καινούριους κανόνες και να αντιληφθούν τον ρόλο τους στις διεθνείς εμπορικές πρακτικές και συναλλαγές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. 

Οι κανόνες Incoterms αποτελούν το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο παγκοσμίως για τις διακρατικές αλλά και εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων. Εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1936 και από τότε παρέχουν διεθνείς ορισμούς και αναλυτικές επεξηγήσεις για τις πιο διαδεδομένες συναλλαγές, ξεκαθαρίζοντας τα κόστη αλλά και τα ρίσκα που δημιουργούνται κατά τις διεθνείς παραδόσεις και παραλαβές προϊόντων ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές.
Η πιο πρόσφατη έκδοση των Incoterms είναι εκείνη του 2010, και προσφέρει τους πιο πλήρεις κανόνες μέχρι σήμερα. Σε αυτή την έκδοση συμπεριλαμβάνεται μία νέα ταξινόμηση που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εμπόρους ώστε να επιλέξουν τους πλέον κατάλληλους κανόνες για την δική τους περίπτωση αναλόγως τον τρόπο μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων τους. Έχουν συμπεριληφθεί νέα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, κανόνες διαδικασιών πώλησης μέσα σε μικρές αγορές, αλλά και αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στις αγορές την τελευταία δεκαετία.
«Το εμπόριο, διεθνές και τοπικό, τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωπο με την κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται ιδιαίτερα αισθητά στην Ελλάδα» δήλωσε ο πρόεδρος του ICC Hellas Νίκος Α. Βερνίκος. «Οι περισσότεροι έμποροι, εισαγωγείς και εξαγωγείς, αναζητούν όλο και αυστηρότερους κανόνες προκειμένου να προστατεύσουν τις συναλλαγές τους και να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Για το λόγο αυτό, η κατανόηση των Incoterms του 2010 καθώς και η διαδεδομένη χρήση τους, είναι απαραίτητες, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να αισθανθούν πιο σίγουροι όταν συναλλάσσονται με αγορές που δεν γνωρίζουν τόσο καλά.»

 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
Σε αυτή την εκπαίδευση που προσφέρει το ICC, συνδυάζονται η θεωρία και η πράξη, μέσα από μικρές ομάδες, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν εις βάθος τα νέα Incoterms και να αντιληφθούν το ρόλο τους μέσα στο σύνολο των διεθνών εμπορικών πρακτικών και συναλλαγών. Αρχικά η εκπαίδευση θα ξεκινήσει με μία γενικότερη προσέγγιση των Incoterms 2010, θα υπάρξει ειδική αναφορά στις τελευταίες αλλαγές και στις νέες κατηγοριοποιήσεις, ενώ τέλος -μέσω πρακτικών παραδειγμάτων- θα γίνει ξεκάθαρο ποια Incoterms είναι κατάλληλα για την κάθε συναλλαγή.

Μετά το τέλος του διήμερου σεναρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
• Να εξηγήσουν τη χρήση και την ανάγκη των νέων Incoterms 2010
• Να χρησιμοποιούν με σιγουριά το εγχειρίδιο, αναγνωρίζοντας ποιος κανόνας ταιριάζει στην κάθε περίπτωση.
• Να αναγνωρίζουν τα θεμελιώδη του κάθε κανόνα, τους κινδύνους που ενέχει κάθε συναλλαγή, αλλά και τα κόστη που δημιουργούνται μεταξύ αγοραστών και πωλητών.
• Να περιγράφουν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι μεταφορείς, αλλά και να αναγνωρίζουν τα σχετικά έγγραφα που εξασφαλίζουν μία επιτυχημένη αγοραπωλησία.
• Να εξηγούν τί κάνουν και τί δεν κάνουν οι κανόνες Incoterms, έτσι ώστε να αποφεύγονται προβληματικές καταστάσεις κατά την σύνταξη συμβάσεων μεταφορών, ασφαλιστικών συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών.
• Να βοηθούν στην εξασφάλιση της πληρωμής της επιχείρησης που εκπροσωπούν, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες ανακολουθίες στα διάφορα έγγραφα.
Όσοι ολοκληρώσουν την εκπαίδευση θα λάβουν αποδεικτικό συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) στην οδό Κάνιγγος 27, ή να τηλεφωνήσετε στον κ. Φίλιππο Ιωάννου, Διευθυντή του ICC Hellas στο 2103810879.