Έρευνα για τους φραγμούς στο εμπόριο

  • Εκτύπωση

 

28-11-2013 To Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) διενεργεί έρευνα για τον προσδιορισμό των πραγματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος στις εισαγωγές και εξαγωγές, που προσθέτουν κόστος, χρόνο και αβεβαιότητα στην αλυσίδα της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Προκειμένου να αξιολογήσει αυτά τα εμπόδια , ICC έχει δημιουργήσει μια on-line διαδικτυακή έρευνα με δέκα ερωτήσεις που βρίσκονται σε αυτό το σύνδεσμο.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες . Για να διευκολυνθεί η ευρεία συμμετοχή , σας παρακαλούσαμε να παροτρύνετε τα μέλη σας να συμμετάσχουν στην έρευνα παρέχοντας  χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, προκειμένου το ICC να προσδιορίσει αυτά τα ζητήματα..

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η έρευνα θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 .

Μια πλήρης αναφορά θα συνταχθεί στη συνέχεια και από κοινού με τους φορείς χάραξης πολιτικής, θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.