Υπόμνημα προς τα Επιμελητήρια Μέλη

 • Εκτύπωση

3/6/2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ICC Ελλάς μετά την ενημέρωση που έλαβε από την ΚΕΕΕ στις 18/6/2013 για την από 19/4/2013 απόφαση της Γ.Σ της Άρτας «όπως η συνδρομή των Επιμελητηρίων της χώρας προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2013 να καθοριστεί στο ποσό του ενός (1) ευρώ υποχρεωτικά για κάθε επιμελητήριο», αποφάσισε να ενημερώσει τα επιμελητήρια μέλη της για το Θεσμικό Πλαίσιο την Λειτουργία και τις Δραστηριότητες του ώστε οι σχετικές αποφάσεις τους να βασίζονται στο υπάρχον νομοθετημένο θεσμικό πλαίσιο.

Το παρόν υπόμνημα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που νομίζουμε ότι θα πρέπει να γνωρίζουν τα επιμελητήρια μέλη μας και ιδιαιτέρως οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, από τους οποίους ζητούμε να θέσουν το σχετικό θέμα στη σε λίγες μέρες Γ.Σ. της 5/7/2013, που θα γίνει στην Αθήνα και να επανεξετάσουν την, εκτός και τότε ημερησίας διάταξης, κατά πλειοψηφία απόφαση που προώθησε η ΚΕΕΕ σχετικά με την κατανομή των συνδρομών των επιμελητηρίων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό μας, έτους 2013.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και η αρμοδιότητα της ΚΕΕΕ κατά τον ισχύοντα Νόμο.

-Η συμμετοχή της ΚΕΕΕ περιορίζεται στη διαδικασία κατανομής του ύψους της συνδρομής των επιμελητηρίων προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (εφεξής ΕΕΕ-ΔΕΕ) με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Είναι αποτέλεσμα και αντανάκλαση του γεγονότος πως ο ιδρυτικός νόμος της ΕΕΕ- ΔΕΕ εξέλαβε την ΕΕΕ-ΔΕΕ ως τον κύριο φορέα έκφρασης των απόψεων του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας προς το εξωτερικό και ως το μοχλό άσκησης επιρροής από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για τη διαμόρφωση, σύμφωνα με το συμφέρον της, των διεθνών ομοιόμορφων κανόνων της εμπορικής πρακτικής και της τόνωσης της εξωστρέφειά της ελληνικής οικονομίας.

- Η επιλογή αυτή του Έλληνα νομοθέτη δημιουργεί για τον ελληνικό επιχειρηματικό και ιδιαίτερα επιμελητηριακό κόσμο συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΕ- ΔΕΕ που έχει περιληφθεί τον τύπο του προεδρικού διατάγματος αποκτώντας έτσι ισχύ νόμου, η συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων της χώρας σε αυτή είναι υποχρεωτική και, υπό την έννοια αυτή, υποχρεωτική καθίσταται και η καταβολή εκ μέρους τους της συνδρομής τους και δη συνδρομής τέτοιου ύψους ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ΕΕΕ- ΔΕΕ, στο πλαίσιο του ανωτέρω περιγραφέντος σκοπού της. Ως αντάλλαγμα των υποχρεώσεων τους αυτών, τα επιμελητήρια έχουν βάσει του καταστατικού συγκεκριμένα προνομιακά δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ- ΔΕΕ, τα οποία μάλιστα εξαρτώνται από το μέγεθός τους, δηλαδή τον αριθμό των μελών τους. Περαιτέρω, σύμφωνα πάλι με το Καταστατικό της ΕΕΕ- ΔΕΕ, εννέα (9) από τα δώδεκα (12) μέλη του ΔΣ πρέπει να προέρχονται υποχρεωτικά από τα επιμελητήρια μέλη της.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3419/2005   ο Υπουργός Ανάπτυξης ορίζει με απόφασή του, ύστερα από πρόταση της ΚΕΕΕ, το ύψος της συνδρομής όλων των επιμελητηρίων της χώρας προς την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του ΔΕΕ . Τούτο σημαίνει πως η ΚΕΕΕ καθορίζει την κατανομή του ύψους της συνδρομής των επιμελητηρίων προς την ΕΕΕ-ΔΕΕ.

Ως συμπέρασμα των ανωτέρω προκύπτει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, για να μπορέσουν τα εμπλεκόμενα μέρη (Υπουργός Ανάπτυξης, ΚΕΕΕ, ΕΕΕ-ΔΕΕ) να ανταποκριθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις των, πρέπει να γίνει αλλαγή της απόφασης της ΚΕΕΕ κατά τρόπο τέτοιο ώστε η νέα απόφαση περί του ύψους της κατανομής της συνδρομής των επιμελητηρίων προς την ΕΕΕ- ΔΕΕ να επιτρέπει στην ΕΕΕ- ΔΕΕ να εκπληρώσει τους σκοπούς που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης και να μην οδηγηθεί με βεβαιότητα στον αφανισμό.

Οι Δραστηριότητες του ICC Ελλάς.

Μετά την απονομή των βραβείων “BusinessforPeace” για το «ηθικό Επιχειρείν» που έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 30/11/2012 στη 1/12/2012 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις πρώτες 26 βδομάδες του α΄ εξαμήνου 2013 επελέγησαν, διαμορφώθηκαν, συντάχτηκαν και στάλθηκαν στα μέλη του ICCΕλλάς 37 ανακοινώσεις μεταξύ των οποίων ήταν ενημερώσεις, εκθέσεις, έρευνες κλπ. Ενδεικτικά, με το «θέμα τους» αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες που αναδεικνύουν το όφελος των μελών μας:

 

Ø  Πρόσκληση των επιμελητηρίων με ανάλυση της ωφέλειας συμμετοχής στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του ICC, που έγινε στην Doha-Qatar στις 22-25/4/2013.

 • Πρόσκληση για πρόταση συμμετοχής μέλους των επιμελητηρίων στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση του ICCG20, Βερολίνο 26-2-2013.
 • Έκθεση σχετικά με το Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) .
 • Πτώση παρουσίασε η πειρατεία το 2012, τα ύδατα της Αφρικής όμως, παραμένουν επικίνδυνα .
 • Το ICC Ελλάς σε διεθνές Συνέδριο για την Κρίση, Χάβρη-Γαλλία, 8 & 9 /2/ 2013 .
 • Ανελεύθερη η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον Δείκτη HeritageFoundation.
 • Θέματα προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής του ICC για τα Πνευματικά Δικαιώματα (IntellectualProperty) , 6 Μαρτίου 2013- Παρίσι .
 • New - ICC Arbitration online training .
 • Βελτιώνεται το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ICC-Ifo
 • Ψηφιακή Οικονομία - Πολιτικές του ICC στο χώρο του Internet & των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Υπόδειγμα Σύμβασης Διεθνούς Αγοροπωλησίας του ΙCC ( ICCModelInternationalSaleContract)
 • Συνέδριο για το Δημόσιο Χρέος: Νομικές, Οικονομικές και Πολιτικές προκλήσεις , ΙCC Παρίσι, 28/5/2013
 • Μηνιαία ενημερωτικά δελτία του ΟΟΣΑ
 • Σεμινάριο: Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στη Διαιτησία του ICC - Αθήνα, 14 /6/ 2013
 • ICC: Οι παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες θα παράγουν εξαγωγές και θα δημιουργήσουν 21 εκατ. θέσεις εργασίας
 • ICC - 7 Βασικά μηνύματα για την κρίση της Ευρωζώνης
 • Το ICC Ελλάς για την επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα (15-19/5/2013)
 • Παρουσίαση του World Investment Report 2013.
 • Open Markets Index (ΟΜΙ) 2013 του ICC

Σε συνεργασία με την επιτροπή τραπεζικής πρακτικής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το ΙCC Ελλάς υπέβαλε 4 φορές σχόλια επί γνωμοδοτήσεων αναθεώρησης τραπεζικών κανόνων, προωθώντας τις ελληνικές θέσεις, στα Κεντρικά του ICC στο Παρίσι στις 3/1/13, 30/1/13, 2/4/13 και 28/6/13.

Μέσω των εκπροσώπων του το ICC Ελλάς συμμετείχε, προωθώντας τις ελληνικές θέσεις, στις συνεδριάσεις και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών κανόνων, που επεξεργάζονται οι Επιτροπές του ICC στο Παρίσι:

 • Banking Commission
 • Commercial Law & Practice
 • Digital Economy
 • Transport & Logistics
 • ICC G20 Advisory Group

Συμμετέχει με την Δρ. Α. Μαντάκου, Δικηγόρο, μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC - που επιλύει τις επιχειρηματικές διαφορές σε όλο τον κόσμο- στις συνεδριάσεις της ArbitrationCommittee του ICC. Βασικό έργο της επιτροπής ήταν η αναθεώρηση του κανονισμού διαιτησίας του ICC.

Το μέλος του ICCΕλλάς, κα Α. Δημολίτσα, Αντιπρόεδρος του InstituteofWorldBusinessLaw του ΙCC καλείτε να κάνει διαλέξεις και να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου πάνω σε θέματα εμπορικού δικαίου.

Η Μαρίλη Παραλίκα, Δικηγόρος που ζει μόνιμα στο Παρίσι, διαδέχτηκε στη θέση του Εθνικού Επίτροπου του ICCΕλλάς στο Παρίσι τον νέο Πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Καθ. Γ. Πρεβελάκη. Παρακολουθεί, ενημερώνει και συμμετέχει στις επιτροπές του ΙCC μεταξύ των οποίων και το ArbitrationCommittee προωθώντας τις ελληνικές επιχειρηματικές θέσεις συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας..

Το ΙCC Ελλάς έθεσε υπό την αιγίδα του ή/και διοργάνωσε ή/και συμμετείχε σε εκδηλώσεις, που είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας www.iccwbo.gr

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • 2ο Διεθνές Σεμινάριο «Energy & Shipping» Ευγενίδιο Ίδρυμα, 6-2-2013

Τέθηκε υπό την αιγίδα του ICC Ελλάς και έδωσε την ευκαιρία στα επιμελητήρια να ενημερωθούν.

 • Συνέδριο «Κλειδιά για την Έξοδο από την Κρίση»,Χάβρη-Γαλλία 8 & 9/2013

         Αναγνωρισμένο και διεθνούς κύρους συνέδριο με προσκεκλημένο ομιλητή τον    Πρόεδρο του ICCΕλλάς. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χοακίν Αλμούνια, η Ιρίνα Μπούκοβα Γενική Διευθύντρια της Unesco, Υπουργοί της Γαλλίας, Οικονομολόγοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Δημοσιογράφοι και επικεφαλείς διαφόρων Οργανισμών και Ινστιτούτων διεθνούς κύρους.

 • To Oικονομικό Συνέδριο με θέμα "Τα αίτια της παρακμής της «των Λακεδαιμονίων Πολιτείας» Σπάρτη 7-6-2013.

Τέθηκε υπό την αιγίδα του ICC Ελλάς

 • «Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στη Διαιτησία του ICC», Αθήνα, 14-6-2013

Το ICC Ελλάς με το ICCσυνδιοργάνωσαν το Σεμινάριο στο Ξεν. Μεγάλη Βρετανία.

Μέσω του δικτύου του ICCΕλλάς ενεγράφησαν στο σεμινάριο και παρακολούθησαν πάνω από 170 δικηγόροι, νομικού σύμβουλοι επιχειρήσεων και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 • Το ICC Ελλάς βρίσκεται σε συνεργασία με το γαλλικό οικονομικό περιοδικό κύρους Le Nouvel Observateur για την διοργάνωση διεθνούς διημερίδας με θέμα «Σώστε την Ελλάδα, για να Σωθεί η Ευρώπη» στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014,με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. Το ICC Ελλάς με διευθυντικό στέλεχος του γαλλικού περιοδικού και τη συμπαράσταση του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου έκανε ενημερωτικές συναντήσεις με τον κ. Ε. Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών, με σύμβουλο του Υπουργού Ανάπτυξης, με τον Γεν. Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπ. Εξωτερικών, με τον Γάλλο Πρέσβη στην Ελλάδα, με τον Πρόεδρο του οργανισμό InvestinGreece, με την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και την Μυτιληναίος Holdings κ.α. Συμφωνήθηκε η διημερίδα να γίνει στις 7-8 Φεβρουαρίου 2014.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Νόμου και σύμφωνα με το Καταστατικό μας ακολουθώντας και προωθώντας τη στρατηγική του ICC, για την ανάπτυξη των επενδύσεων και του εμπορίου.

Μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών το ICCΕλλάς εκπροσωπήθηκε στις εξής δραστηριότητες:

Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικότητα Αθήνα (18-12-2012)

(Συμμετείχε με το μέλος του ΔΣ κ. Α. Καρακαλά)

Ενημερωτική Συνάντηση με Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ (16-1-2013)

(Ο Πρόεδρος του ΔΣ)

Συνάντηση με επικεφαλής του ΙCC για τους στόχους του 2013 στα κεντρικά γραφεία του ICC - Παρίσι (21-1-2013)

(Ο Πρόεδρος του ΔΣ )

Ενημερωτική Συνάντηση με Κινέζο Πρέσβη Mr. DuQiwen (23-1-2013)

(Ο Πρόεδρος του ΔΣ)

Επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κατάρ (29-30/1/2013)

(Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. κ. Θ. Φέσσας.)

Ημερίδα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (11  -2- 2013)

(Συμμετείχε με το μέλος του Δ.Σ. Α. Καρακαλά)

Δείπνο εργασίας Γαλλικής Πρεσβείας (13-2-2013)

(Στο δείπνο εργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας για την παρουσίαση στην Ελλάδα,από τον κ. Attali, του οικονομικού προγράμματος PlaNet Finance για υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προσεκλήθη ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς)

«Ελλάδα, Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές» Αθήνα (21-2-2013)

(Στον κύκλο των ανοικτών συζητήσεων που έγιναν στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Ελλάδα, Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές», με ομιλητές τον Ν. Διαμαντούρο, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Χ. Θεοχάρη, Γ.Γ. Εσόδων κ.α. συμμετείχε με το μέλος του Δ.Σ. κ. Α. Καρακαλά)

Συνάντηση με Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας, Βερολίνο (26-2-2013)

Ο Αντιπρόεδρος του ICC Ελλάς κ. Μ. Βλαχογιάννης, μέλος του ICC/WCFCouncil, συναντήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Γερμανίας, με τον κ. MartinKnapp, και συζήτησαν για τις εξελίξεις στον επιμελητηριακό θεσμό στην Ελλάδα στη Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα.

Γενική Συνέλευση Ελληνογερμανικού Εμπορ. & Βιομ. Επιμελητηρίου 19-6-2013

(Το συμβουλευτικό όργανο ICC G20, που είναι ο μοναδικός παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός που μεταφέρει τη φωνή των επιχειρήσεων στις Συνόδους G8 και G20, συναντήθηκε στο Βερολίνο για να ετοιμάσει την εισήγησή του για τηνν προσεχή Υπουργική Σύνοδο του G20, που θα γίνει στην Αγία Πετρούπολη- Ρωσία, στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013.

Το ΙCCΕλλάς προσεκλήθη και κοινοποίησε πρόσκληση προς όλα τα επιμελητήρια για να μας γνωστοποιήσουν ενδιαφερόμενο μέλος τους .

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς κ. Ν. Α. Βερνίκος και ο Αντιπρόεδρος του ICC Ελλάς και ΕΒΕ Θεσσαλονίκης κ. Εμμ. Βλαχογιάννης.)

Συνάντηση εργασίας στον ΟΟΣΑ.( 22-2-2013)

(Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς επισκέφτηκε μαζί με την τότε Πρέσβειρα της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ , κα Τ. Μπιρμπίλη, τον Γεν. Γραμματέα του ΟΟΣΑ κ. AngelGurrνa. Συζητήθηκε η στενή συνεργασία του ICC με τον ΟΟΣΑ και με την ευκαιρία αυτή προσεκλήθη σε προσεχή εκδήλωση του ICC Ελλάς.)

Συνάντηση με Υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας, Παρίσι (23-2-2013)

(Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς συνόδεψε την Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας της Ε.Ε., κα. Μαρία Δαμανάκη, σε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας κ. Thierry Mariani και τον ενημέρωσε σχετικά με τις εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην χώρα μας, στα ελληνικά λιμάνια και ιδιαίτερα του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.)

Επίσημο ταξίδι Πρωθυπουργού στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη (4-3-2013)

(Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του ICC Ελλάς & ΕΒΕΘ κ. Εμμ. Βλαχογιάννης)

Συνάντηση με Πρόεδρο της EuropaNova – Παρίσι 11-3-2013

(Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς συναντήθηκε με τον κ.GuillaumeKlossa, Πρόεδρο της EuropaNovaκαι συνέδραμε στην πραγματοποίηση της συνάντησης «40under40» που έγινε στην Αθήνα στις 13-15 Ιουνίου 2013, παρουσία του τότε Υπ. Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλου. Στόχος ήταν η υποστήριξη του προγράμματος για τον εντοπισμό των νέων ηγετών του αύριο, όχι μόνο από την πρωτεύουσα αλλά από όλη την επικράτεια ώστε να ξεκινήσει μια κίνηση με στόχο την αποκατάσταση της ελπίδας  στην Ευρώπη με την προώθηση της πρωτοβουλίας «Επόμενη Δημοκρατία, Επόμενη Ηγεσία»)

FinanceCommittee, Παρίσι 18-3-2013

(Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς, συμμετέχει ως μέλος της FinanceCommitteeτου ICCστις συνεδριάσεις που γίνονται στα κεντρικά γραφεία του ICC στο Παρίσι, για τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής του ICC και του World Chambers Federation παγκοσμίως.)

Yπ. Εξωτερικών -Οικονομική Διπλωματία: Απολογισμός 2012 - προγραμματισμός 2013 (9-4-2013)

(Με χαιρετισμό από τον Δ. Κούρκουλα, Υφυπουργού Εξωτερικών έγινε η παρουσίαση του Απολογισμού για το 2012 και του προγραμματισμού δράσης για το 2013 της Οικονομικής Διπλωματίας. Ο κ. κ. Π. Μίχαλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έκανε ομιλία με θέμα «Προτεραιότητες Οικονομικής Διπλωματίας». Στην εκδήλωση προσεκλήθη και συμμετείχε ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς.)

Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (17-4-2013)

(Με θέμα την διμερή σχέση Ελλάδας – Qatar έγινε συνάντηση εργασίας του Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπ. Εξωτερικών, κ. Π. Μίχαλου με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ν.Α. Βερνίκου και Α. Καρακαλά. Η συνάντηση αυτή έγινε εν όψει της μετάβασης του κ. Βερνίκου στο Qatar για τις εργασίες του ICC World Council, του WCF Congress και του ICC Business World Trade Agenda.)

ICC Permanent Heads, Doha-Qatar 21-4-20103

Στη συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Εθνικών Επιτροπών του ICC συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας του ICC Ελλάς κ. Α. Μοντιάνο.

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής του ICC για το Εμπόριο, Doha-Qatar22-4-2013

Σε αυτή τη παγκόσμια σύνοδο εγκρίθηκαν οι συστάσεις των επιχειρήσεων που θα δοθούν στους ηγέτες του G20 και του ΠΟΕ, εκ μέρους του ICC, πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής του G20 στην Αγία Πετρούπολη και την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπαλί αργότερα αυτό το έτος. Συμμετείχαν από το ICC Ελλάς τα μέλη του ΔΣ N.A. Βερνίκος- Πρόεδρος, Εμμ. Βλαχογιάννης – Αντιπρόεδρος και Α. Μοντιάνο- Γεν. Γραμματέας)

ICCWorldChambersFederationCongress, Doha-Qatar, 23-25/4/2013

Στο τριήμερο αυτό συνέδριο (23-25/4/2013) που συγκέντρωσε πάνω από 1.700 εκπροσώπους εμπορικών επιμελητηρίων, εκπροσώπους πολυεθνικών και μικρομεσαίων εταιρειών απ΄ όλο τον κόσμο, συμμετείχαν από το ICC Ελλάς τα μέλη του ΔΣ N.A. Βερνίκος- Πρόεδρος, Εμμ. Βλαχογιάννης – Αντιπρόεδρος και Α. Μοντιάνο- Γεν. Γραμματέας)

Επίσημο ταξίδι Πρωθυπουργού Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα 15-19 Μαίου 2013

(Το ICC Ελλάς συμμετείχε με το Μέλος του N. Μήτσου. Καθημερινή έκθεση-αναφορά για την επιχειρηματική αποστολή αναρτήθηκε www.iccwbo.gr και στάλθηκε σε όλα τα μέλη μας)

 

Ημερίδα «Ακτοπλοϊκό Δίκτυο Νήσων Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 16 και 17 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς και επί 10ετίες εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στο Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, συμμετείχε στην Ημερίδα «Ακτοπλοϊκό Δίκτυο Νήσων Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), που πραγματοποιήθηκαν στη Νάξο με στόχο την προώθηση των αιτημάτων των νησιωτικών επιμελητηρίων.

 

Φόρουμ Ποσειδώνια – Θαλάσσιος Τουρισμός , 28-29 ΜΑΙΟΥ 2013, Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής)

(Συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. κ. Α. Καρακαλάς)

 

Γενικές Συνελέυσεις ΣΕΤΕ – ΣΕΒ

(Παρακολούθησαν ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του ICC Ελλάς )

 

Συνάντηση με Υφυπουργό ΠΕΚΑ, 11-6-2013

(Ο Πρόεδρος κ. Ν. Βερνίκος, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Β. Κούτση- Αντιπρόεδρο, Ε. Δοντά- Ταμία και Θ. Φέσσα- Μέλος του ΔΣ, συνάντησαν τον κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με σκοπό να τον ενημερώσουν για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Μετά την ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο σχετικά με τις δραστηριότητες του ICC και ειδικότερα για όσα έγιναν κατά την τελευταία Σύνοδο του ICC στην Ντόχα του Κατάρ ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Ελληνική Κυβέρνηση στον τομέα προσέλκυσης επενδύσεων και παράλληλα την προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό θεσμών και μεθόδων έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να εκλείψουν οι στρεβλώσεις που καταστρέφουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.)

Από την πλευρά του το ICC Ελλάς ενημέρωσε για το ΒASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), εργαλείο του ΙCC για την καταπολέμηση της παραποίησης και πειρατίας.

Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, 18-6-2013

(Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου κ. Σ. Κομνηνός συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του κ.κ. Δ. Μπουλούκο, Επικεφαλή του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) και Γ. Παπαγεωργακόπουλο , Επιστημονικό Συνεργάτη του Γ.Γ. Εμπορίου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ICC για το ΣΥΚΑΠ, τους σκοπούς του, το πώς έχει θωρακιστεί από τον νόμο 4155. Μετά την παρουσίαση ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου, ζήτησε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ-ΔΕΕ να βοηθήσουν, αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία μας και το διεθνές δίκτυο του ICC, να βγει η χώρα μας από την blacklist των ΗΠΑ για τα θέματα του παρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων. Τόνισε ότι θεωρεί τα επιμελητήρια ως βασικούς συμμάχους στο έργο του ΣΥΚΑΠ και παρακάλεσε να πιέσουμε το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει κονδύλι για το έργο της ΣΥΚΑΠ τονίζοντας ότι «εάν θέλουμε έσοδα θα πρέπει να ξοδέψουμε και λίγο».

Γενική Συνέλευση Ελληνογερμανικού Εμπορ. & Βιομ. Επιμελητηρίου 19-6-2013

(Παρευρέθη ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και ανταλλάξει απόψεις με τον Υφυπουργό Εργασίας της Γερμανίας κ. HansJoahimFuchtel και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ταμιευτηρίων Γερμανίας κ. GeorgFacrenschon για την πρόθεσή τους να ιδρύσουν υποκαταστήματα γερμανικών τραπεζών στη Β. Ελλάδα και την Πελοπόννησο για ενίσχυση των Μ.Μ. Επιχειρήσεων.)

The EU Presence in Greece- A Practical Insight for Decision Makers, 26-6-2013

(Σε πρόγευμα εργασίας με τον Επικ. Αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Π. Καρβούνης, προσεκλήθη και παρακάθισε ο Πρόεδρος του ICCΕλλάς)

Παρουσίασητου World Investment ReportτουΟΗΕ, 26-6-2013

(Σε εκδήλωση στο American College of Greece παρουσιάστηκε η φετινή World Investment Report του ΟΗΕ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις διεθνώς. Στην παρουσίαση συμμετείχε ως ειδικός σχολιαστής και ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς λόγω της θεσμικής σχέσης ΟΗΕ/ICC.)

Είναι σαφές ότι η παρουσία των εκπροσώπων μας σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες του ICC ήταν σημαντική διότι εκτός από την επάξια εκπροσώπηση του Ελληνικού Επιχειρηματικού, Τραπεζικού και Ναυτιλιακού χώρου, συμβάλαμε κατά τις συζητήσεις στην διαμόρφωση των αποφάσεων οι οποίες κατά την διεθνή εμπορική τάξη αποτελούν κατά κανόνα και τους όρους λειτουργίας του Διεθνούς Εμπορίου.

Για τις δραστηριότητες αυτές η Γραμματεία μας ενημέρωσε εγκαίρως όλα τα μέλη και ακολουθώντας την πάγια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ζητήσει από όλα τα Επιμελητήρια και τα Μέλη μας γενικότερα να μας υποδείξουν πρόσωπα τα οποία θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην Ελληνική αντιπροσωπεία.

Μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας αποστείλαμε ενημερωτικό σημείωμα σε όλα τα μέλη μας και σε ελάχιστες των περιπτώσεων κάποια εξ αυτών ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα τα οποία αποστείλαμε άμεσα.

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω δραστηριότητες, που έγιναν με εθελοντική εργασία των μελών του Δ.Σ., αποφασίσθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με μοναδικό κριτήριο και στόχο την ανάδειξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού κόσμου σε όλο των κόσμο όπου το ICC έχει παρουσία.

Διοικητική και Οικονομική Υποδομή.

Η Ελληνική Επιτροπή του ICC στεγάζεται σε ιδιόκτητο Γραφείο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάνιγγος 27, Αθήνα, 7ος όροφος και έχει συνολικό εμβαδόν 160 τμ. Η τοποθεσία του γραφείου βρίσκεται παραπλεύρως των Υπηρεσιών Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις οποίες διατηρείται τακτική επαφή και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2008 οι εγκαταστάσεις μας είναι ανοικτές και διαθέσιμες για όλες τους Προέδρους και τα μέλη Διοικήσεως των Επιμελητηρίων της περιφέρειας τα οποία βρίσκονται για εργασίες στην Αθήνα.

Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής του ICC απασχολεί έναν υπάλληλο ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες (Διευθυντικές, Εισηγητικές και Γραμματειακές). Επιμελείτε και την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας www.iccwbo.gr ύστερα από σχετική εκπαίδευση του, στην οποία αναρτώνται πλέον όλες οι ενημερωτικές ανακοινώσεις. Για την συγγραφή των Δελτίων Τύπου η Ελληνική Επιτροπή του ICC απασχολεί δημοσιογράφο που αμείβεται με το «κομμάτι» ενώ Νομικός Σύμβουλος είναι ο κ. Προκόπης Δημητριάδης, του γραφείου Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, ο οποίος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

Τα οικονομικά της Ελληνικής επιτροπής είναι περιορισμένα και το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτεται από τον εθελοντικό χρόνο των μελών του. Το ΔΣ ανέκαθεν επέδειξε μεγάλη ευαισθησία στον τομέα αυτό φροντίζοντας να κάνει όλες τις κατά το δυνατόν οικονομίες ώστε να μην υπάρχει λόγος πρόσθετης επιβάρυνσης των μελών μας.

Οι συνδρομές των Επιμελητηρίων ανέρχονται ετησίως συνολικά στο ποσό των 130.000 € περίπου (ποσό που παραμένει σταθερό από το 2008). Έναντι της υποχρεωτικότητας των συνδρομών που ο νόμος έχει προβλέψει, έχει παραχωρήσει στα επιμελητήρια την υποχρεωτική πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο πράγμα που δεν επιτρέπει τη μεγάλη διεύρυνση της βάσης των μελών του.

Η μέχρι σήμερα κατανομή των συνδρομών κρίθηκε κατ’ επανάληψη ως δίκαιη και σωστή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί αλλά πιστεύουμε ότι η αλλαγή αυτή θα πρέπει συμπεριληφθεί σε γενικότερη αλλαγή και του Νόμου (καταστατικού) σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια η Ελληνική Επιτροπή του ICC.         

Προτάσεις για το Μέλλον

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την κατά το ήμισυ ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 αποφάσισε να μελετήσει και να προτείνει σε προσεχή Γενική Συνέλευση την Τροποποίηση του Νόμου ( Καταστατικού) έτσι ώστε να εκσυγχρονισθούν πολλά από τα αναφερόμενα στο ισχύοντα ιδρυτικό Νόμο, ο οποίος εκδόθηκε το 1926 και να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη για το 2015 κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρομών

Επιθυμούμε να εκφράσουμε με συντομία την άποψή μας σχετικά με την τόσο έντονα προβαλλόμενη από ορισμένους «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». Η τόσο έντονα προβαλλόμενη έλλειψη ανταποδοτικότητας μας θυμίζει την επιχειρηματολογία όσων υποστηρίζουν την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρομών των επιχειρήσεων προς τα Επιμελητήρια. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι, εάν δεν υπήρχε η υποχρεωτικότητα των συνδρομών, ένας πολύ μεγάλος αριθμός Επιμελητηρίων δεν θα υπήρχε σήμερα.

Επίσης είναι γνωστό ότι για υπάρχει ανταποδοτικότητα πρέπει να υπάρχει ένα αμφίδρομο ενδιαφέρον και συνεννόηση επί όλων των θεμάτων και των προσφερομένων υπηρεσιών ενός θεσμού όπως η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ICC.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε επιμελητήριο μέλος μας πρέπει, όπως σας έχουμε προσκαλέσει, να ορίσει έναν ΣΥΝΔΕΣΜΟ με το ICCΕλλάς. Μέσα στον κυκεώνα των θεμάτων και τις κρατικής γραφειοκρατίας πολλές από τις προσπάθειες και το έργο που κάνει το ICC Ελλάς δεν θα φτάνει στις Διοικήσεις των επιμελητηρίων για να αποδώσει. (Σημειώνουμε ότι στη σχετική μας πρόσκληση ανταποκρίθηκαν μόνο τα επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Θεσπρωτίας ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, ΕΒΕ Πειραιά και Ζακύνθου, από το σύνολο των 59 επιμελητηρίων, ορίζοντας συνδέσμους με την Γραμματεία μας)

Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε τους κ.κ. Προέδρους των Επιμελητηρίων και τους εκπροσώπους τους στην Γ.Σ. της ΚΕΕΕ της 5/7/2013 να εισηγηθούν την τροποποίηση της ληφθείσας απόφασης και να εγκρίνουν ίδια με τα προηγούμενα έτη κατανομή ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του ICCΕλλάς μέχρι να τροποποιήσουμε το Καταστατικό και τον Ιδρυτικό Νόμο, και να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες προς την Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα και την εξωστρέφειά της, την οποία εκπροσωπεί.