Text Size

ICC-Rethinking Trade and Finance 2013

3/7/2013 Έρευνα του ICCπου δείχνει ότι οι άνισες συνθήκες της αγοράς και το αβέβαιο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εμπόδια στο εμπόριο και τη χρηματοδότηση.

Η έρευνα του ICC σχετικά με το εμπόριο και τη χρηματοδότηση, η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου, δείχνει ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη χρηματοδότησης του εμπορίου εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, με πολλές επιχειρήσεις να εξαρτώνται από την υπερανάληψη και τα επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών και των εισαγωγών τους.

 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, η αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, και η σινο-ιαπωνική ένταση συνέβαλαν στον πτωτικό ρυθμό του παγκόσμιου εμπορίου με τον δείκτη ανάπτυξης να υποχωρεί σε 3,8% ανάπτυξη το 2012, που είναι πολύ κάτω από το 6,1% το προηγούμενο έτος.

Η νωθρότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης εξασθένησε την παγκόσμια ζήτηση από τα μέσα του έτους, καθώς οι οικονομίες στην Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες αγορές σημείωσαν επιβραδυντικούς ρυθμούς.

Ο ρυθμός αύξησης νέων ρυθμιστικών κανόνων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει το κόστος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει επιφέρει κατάθλιψη στις αγορές. Περίπου το 65% των ερωτηθέντων εμπειρογνωμόνων δήλωσε ότι, η εφαρμογή των κανονισμών της Βασιλείας ΙΙΙ επηρεάζουν, σε κάποιο ή σε μεγάλο βαθμό, το κόστος των κεφαλαίων και της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Ενώ πολλές ρυθμιστικές αλλαγές έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προταθεί, το ρυθμιστικό πλαίσιο για το μέλλον παραμένει ασαφές καθώς και η εναρμόνιση των ρυθμιστικών αρχών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα για τους χρηματοδότες του εμπορίου και των πελατών τους.

Θετικό σημείο στην έρευνα είναι ότι, παρά τις άνισες επιδόσεις σε όλο τον κόσμο το 2012, η αγορά δείχνει θετικά σημάδια αργής και σταθερής ανάπτυξης, και τα προσωρινά μέτρα που επιβλήθηκαν στο εμπόριο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης - συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για το εμπόριο- αναιρούνται σταδιακά.

Η έρευνα του ICC αποκαλύπτει ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες παραμένουν οι οδηγοί της διεθνούς ανάπτυξης του εμπορίου, παρά το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο των κανονιστικών ρυθμίσεων στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ένα σαφές χάσμα χρηματοδότησης του εμπορίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο νότιο ημισφαίριο . Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών έχει γίνει πιο εμφανής, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία έδειξει ότι, αν και οι εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών είχαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ξεπέρασαν τελικά τα προ της κρίσης επίπεδα και ο δείκτης αύξησης ανήλθε στο 8,5% το 2012.

Τα προγράμματα διευκόλυνσης του εμπορίου, από τις πολυεθνικές τράπεζες ανάπτυξης (MDB) επίσης αυξήθηκαν το 2012, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία προβλέπει ότι ο ρόλος των ΜDBθα γίνει ακόμη πιο σημαντικός στην υποστήριξη της παγκόσμιας ανάκαμψης, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας κατά τα επόμενα έτη.

Η έρευνα περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων κίνησης του εμπορίου, από την υπηρεσία παροχής οικονομικών μηνυμάτων SWIFT, αναφέροντας ότι από το έτος 2020, το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Νότου-Νότου. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια στροφή συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπου πραγματοποιήθηκε το 73% του συνόλου των εξαγωγών το 2012 και σημειώθηκε αύξηση 2,32% στις εισαγωγές . Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο αισθητά στην Ευρώπη-Ευρωζώνη: μια πτώση της τάξης του 13,5%.

Παρέχοντας μια λεπτομερή στατιστική ανάλυση των περιφερειακών και παγκόσμιων τάσεων στη χρηματοδότηση του εμπορίου, η έρευνα «Rethinking Trade and Finance 2013» έλαβε απαντήσεις από εκπροσώπους 260 τραπεζών σε 112 χώρες. Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής, η έκθεση 2013 περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικό με τις πιθανές εξελίξεις της αγοράς, που αντανακλά τις απόψεις ορισμένων από τους κορυφαίους ειδικούς, στη παγκόσμια χρηματοδότηση του εμπορίου και τις πιθανές λύσεις για μία πιο ισχυρή και ανθεκτική αγορά.

Στην Έρευνα2013 του ICCσυμμετείχαν και δύο νέοι εταίροι: το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC), για την κάλυψη των πιστωτικών περιορισμών και των μη δασμολογικών μέτρων στο εμπόριο και το Factors Chain International (FCI), παρέχοντας τις επιχειρηματικές τάσεις στο factoring.

Η έρευνα του ICC«Rethinking Trade and Finance 2013» εκπληρώνει τη δέσμευση του ICC να γεφυρώσει το κενό πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοδότηση του εμπορίου διεθνώς, μέσω της υποβολής πληροφοριακών εκθέσεων για την διεθνή αγορά, και την παρακολούθηση των τάσεών της.

Η χρηματοδότηση του εμπορίου είναι το καύσιμο που τροφοδοτεί την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αλλά, παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις, το εμπόριο αντιμετωπίζει αντιξοότητες, που μπορούν να αλλάξουν το παγκόσμιο τοπίο στο οποίο λειτουργεί, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι αντιξοότητες αυτές περιλαμβάνουν ένα συνονθύλευμα κανονισμών, δύο ταχυτήτων χρηματοπιστωτικό σύστημα και μια διασπαστική διαδικασία απομόχλευσης των νεοεισερχομένων ΜΜΕ που στερούνται της χρηματοδότησης του εμπορίου σε πολλές αναδυόμενες χώρες .

Κατεβάστε την έρευνα Rethinking Trade and Finance 2013 εδώ