Text Size

Έξι βήματα για την ενεργειακή αειφορία & ασφάλεια

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιχειρηματικές προτάσεις για την «ενεργειακή αειφορία και ασφάλεια» για τους Υπουργούς Ενέργειας των G20 ενόψει της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του G20 στο Hangzhou-Κίνα, που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το Σεπτέμβριο.

Οι προτάσεις αναπτύχθηκαν από τη συμβουλευτική ομάδα του ICC-G20 και οι συστάσεις στοχεύουν στο να βοηθήσουν να διατηρηθεί ο απόηχος της αυξημένης εστίασης στην Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή του Ανακοινωθέντος των G20, που έγινε στην Αττάλεια-Τουρκία το 2015 .

Η σύνοδος κορυφής στο Hangzhou έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ότι, τα θέματα της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή στις συζητήσεις του G20 στο επίπεδο των ηγετών. Η αποτελεσματική και προβλέψιμη πολιτική και τα νομικά πλαίσια θα είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί ότι, επαρκείς και κατάλληλες ενεργειακές επενδύσεις θα γίνουν τώρα και τις επόμενες δεκαετίες.

Για την επίτευξη των επενδυτικών αναγκών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής ομάδας ICC G20, κ. JeffreyHardy έχει υποβάλει έξι ρεαλιστικές συστάσεις προς τους ηγέτες της G20, που συνοψίζονται ως εξής:

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε ένα ευρύ ενεργειακό μείγμα που θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη

Σύμφωνα με τις συστάσεις, κάθε πηγή ενέργειας παρουσιάζει ευκαιρίες και περιορισμούς, που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Το ICC-G20 ενθαρρύνει τους ηγέτες του G20 να διατηρήσουν όλες τις επιλογές πηγών ενέργειας ανοικτές για να μειωθεί η εξάρτηση σε οποιαδήποτε μορφή.

Βήμα 2: Καθιέρωση σταθερού κανονιστικού πλαισίου για την προσέλκυση ενεργειακών επενδύσεων και τη διαχείριση της μακροπρόθεσμης μετάβασης, για τη διασφάλιση και αειφορία του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος

Λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες φύσεις της ενεργειακής καινοτομίας, τις επενδύσεις και τις ενεργειακές υποδομές, η σταθερή πολιτική και τα ρυθμιστικά πλαίσια είναι απαραίτητη και θα πρέπει να σχεδιαστούν για να:

  1. (i)διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια
  2. (ii)καταστήσει την ενέργεια σε όλες τις μορφές αποτελεσματική και προσιτή
  3. (iii)μετριάσει την αστάθεια των τιμών
  4. (iv)προωθήσει τη βιώσιμη παροχή & κατανάλωση ενέργειας και την πρόσβαση σε αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας και
  5. δημιουργηθούν θετικοί κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί αντίκτυποι/ επιπτώσεις.

Βήμα 3: Αύξηση των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες

Ενώ η ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλών μελλοντικών παγκόσμιων ενεργειακών στόχων, οι επενδύσεις στην έρευνα για την ενέργεια έχουν μειωθεί σε παγκόσμια κλίμακα τις τελευταίες δεκαετίες. Η επιτάχυνση της ενεργειακής έρευνας & ανάπτυξης (Ε&Α) θα πρέπει να είναι μια παγκόσμια προτεραιότητα και οι G20 θα πρέπει να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε Ε&Α, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις παροχές των καλά εκπαιδευμένων επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών που απαιτούνται ώστε η παγκόσμια ενεργειακή Ε&Α να αναβιώσει και να πετύχει.

Βήμα 4: Προώθηση και προτεραιότητα της ενεργειακής απόδοσης

Υπογραμμίζοντας την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ενεργειακή απόδοση ως ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε ολοκληρωμένης αειφόρου ενεργειακής στρατηγικής, οι συστάσεις /εκκλήσεις στοχεύουν στη συνέχιση των προσπαθειών για την προώθηση και την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις βιομηχανίες και την προώθηση της υιοθέτησης των ενεργειακά αποδοτικών συσκευών από τους καταναλωτές, μέσω της εκπαίδευσης, των ρυθμίσεων και τα κίνητρα.

Βήμα 5: Βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης ενέργειας και συντονισμός των διεθνών προσπαθειών

Περιλαμβάνει τη προσεκτική εξέταση του ενεργειακού μίγματος και τη διαφοροποίηση, που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των θεμάτων και των κινδύνων ενέργειας μακροπρόθεσμα, και τον μετριασμό των διατομεακών επιπτώσεων των τιμών ή τη μεταβλητότητα της προσφοράς. Το Βήμα 5 στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη οικονομική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, που θα διαμορφωθεί και θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα και τις διεθνείς συμφωνίες.

Βήμα 6: Αύξηση σε όλο τον κόσμο της πρόσβασης σε καθαρές και σύγχρονες μορφές ενέργειας, σύμφωνα με τον Στόχο # 7 των Ηνωμένων Έθνη για την αειφόρο ανάπτυξη, με έμφαση στην Αφρική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Με τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους να ζουν χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρή σύγχρονη ενέργεια για το μαγείρεμα, το ICC καλεί τους ηγέτες του G20 να κάνουν την πρόσβαση στην ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια, προτεραιότητα. Οι συστάσεις ενθαρρύνουν τους G20 να υποστηρίξουν τις επιλογές και την πρόσβαση στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς, για να συντονίσουν τις προσπάθειες για την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Να προωθήσουν συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ενέργεια, την πρόσβαση και την ενεργειακή απόδοση.