Κανονισμοί & Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Εκτύπωση
  • Nόμοι και Κανονισμοί

 

Κανονισμός Διαιτησίας ICC του 2021 (εφαρμοστέος σε υποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2021)

Κανονισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ICC του 2017 (εφαρμοστέος σε όλες τις υποθέσεις πριν την 1η Ιανουαρίου 2021)

Ελληνικός Νόμος περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας 2735/1999

Σχέδιο του νέου Ελληνικού Νόμου περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

ICC Dispute Board Rules

 

  • ICC Notes

 

ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration under the ICC Rules of Arbitration (2019)

ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on ICC Compliance in English

ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic in English

 

  • IBA Guidelines

 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010), σε αγγλικά και ελληνικά

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), σε αγγλικά και ελληνικά

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014), σε αγγλικά και ελληνικά

 

  • Reports of the ICC Commission on Arbitration and ADR/Checklists/Model Clauses - Documents

Reports of the ICC Commission on Arbitration and ADR

Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR – Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR

Emergency Arbitrator Proceedings – Report of the ICC Arbitration and ADR Commission

Construction Industry Arbitrations – Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR

Information Technology in International Arbitration- Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR

Decisions on Costs in International Arbitration – Report of the ICC Arbitration and ADR Commission

Στατιστικά Στοιχεία

2019 ICC Dispute Resolution Statistics

Checklists 

ICC Checklist on Correction and Interpretation of Awards in English

ICC Emergency Arbitrator Order Checklist in English

Model ICC Documents

Model of ICC Terms of Reference in English

Model of ICC Timetable in English

ICC Court non-disclosure agreement in English

 Ρήτρες

ICC Force Majeure and Hardship Clauses

ICC Arbitration Clause for Trust Disputes and Explanatory Note